Lidmaatschap

Alle informatie om u in te schrijven

Lidmaatschap

Een seizoen loopt van september tot augustus. Indien u later inschrijft zie dan ook hieronder voor tussentijdse lidmaatschapsbijdrage. Zomertrainingen tijdens juli en augustus worden jaar per jaar beslist en zijn geen garantie dat deze altijd doorgaan.

  • Voor de jeugd (van 8 jaar tot en met 12 jaar): € 180
  • Voor de volwassenen(vanaf 12 jaar): € 250
  • Voor de volwassenen(vanaf 14 jaar): € 350

Deze lidgelden zijn all inclusive (meer info in het aansluitingsformulier). U kan het aansluitingsformulier hier terugvinden.

Het lidgeld kan u steeds storten op BE34 9794 2892 3190. Vergeet zeker uw naam niet te vermelden.

Tussentijdse lidmaatschapsbijdrage

Tijdens een lopende sportseizoen kan er ook nog aangesloten en dan wordt het lidgeld pro-rata berekend op de nog lopende termijn (De zomermaanden worden hier niet bijgerekend). De kosten van de aansluiting bij de federatie en de verzekering kunnen niet pro-rata berekend worden en dienen steeds volledig betaald te worden.

Mutualiteiten

Indien u aangesloten bent bij een mutualiteit kan u daar steeds een stuk van het lidgeld terug vorderen.

Kortingsregeling

Vanaf een tweede lid van hetzelfde gezin met dezelfde domiciliëring (adres van inschrijving) krijgt men een korting van € 15 op het jaarlijkse lidgeld van de vereniging.

Betalingsregeling op verzoek

Op aanvraag van het lid of bij minderjarigen hun ouder(s) / wettelijke voogd kan er discreet een betalingsregeling overeengekomen worden met het bestuur van de club.
Deze afspraken dienen schriftelijk genoteerd te worden en zijn pas definitief na ondertekening door de aanvrager en een bestuurslid van de club.
De betalingsregeling is geen recht en wordt per aanvraag door het bestuur geëvalueerd en al dan niet toegekend.
Een goedgekeurde betalingsregeling is slechts geldig voor 1 sportseizoen.

Terugbetalingen

Betaalde lidgelden zijn nooit terugvorderbaar.

Sportmedische geschiktheidsonderzoek

Momenteel is dit enkel verplicht voor leden die aan competitie deelnemen.

Gedragscode

Onze gedragscode kan u hier terugvinden.