Corona - Geen training

Sporthal gesloten tot 31 maart 2020

Corona - Geen training

Beste leden,

Zie hier onderstaande berichtgeving betreffende de maatregelen van de gemeente Keerbergen voor het coronavirus.

Specifiek voor sport betekent dit dat het sportcomplex tot en met 31 maart gesloten zal blijven voor publiek.

Dit geldt ook voor de sporthal van het Atheneum in Vrije Tijd.

Er wordt geen enkele uitzondering toegestaan met betrekking tot trainingen of competitie.

Deze maatregelen gaan onmiddellijk van kracht dus de reservaties van vandaag zullen ook niet kunnen doorgaan.

Belangrijk! Gemeentelijke communicatie rond het coronavirus:

De gemeente Keerbergen heeft nieuwe maatregelen genomen rond de aanpak van het coronavirus. Deze maatregelen gaan verder dan de huidige besluiten op de verschillende niveaus. Het gemeentebestuur neemt de volgende beslissing: Alle activiteiten en evenementen, zowel indoor als outdoor die plaatsvinden op het grondgebied van Keerbergen, worden door de gemeente verboden tot en met 31 maart 2020. Het Sportcomplex, GC Den Bussel en de bibliotheek worden gesloten voor publiek. Dit betekent dat trainingen, repetities, voorstellingen, workshops ed. verboden worden.

Dit betekent dat er ook door de scholen en de clubs geen gebruik gemaakt kan worden van de sportinfrastructuur en dit zowel indoor als outdoor.

De federale berichtgeving wordt nauwgezet opgevolgd.

Meer over de maatregelen vind je via www.keerbergen.be/corona