Aspirant-Initator 2020

Ju-Jitsu Keerbergen organiseert de opleiding: Aspirant-Initator

Aspirant-Initator 2020

Geachte leden, ouders

Kwaliteit is belangrijk! Een van meerdere manieren om kwaliteit aan te bieden in onze club is het volgen van opleidingen. Zowel trainer Kim Lauwers als Frank Engels hebben het hoogste haalbare diploma, namelijk Trainer-A Competitie.

Dit is een traject van lange adem waar meerdere jaren over heen gaan. Voor mij persoonlijk heeft het 13 jaar geduurd om dit diploma te behalen en ik heb het geluk gehad om dit heel snel te halen.

Dit traject bestaat uit verschillende opeenvolgende levels van diploma Aspirant-Initiator, Toelatingsproef, Initiator, Trainer B - Competitie en dan Trainer A - Competitie. Vanaf Initiator bestaat elk diploma uit 2 opleidingen een algemeen gedeelte en een sport-specifiek.

Aspirant-Initiator is een uitstekende voorbereiding op de volgende cursussen (in het bijzonder voor de minder ervaren lesgevers). Er wordt geen examen ingericht voor deze cursus, er is wel een permanente evaluatie tijdens de cursus. Wie slaagt krijgt het VTS - attest Aspirant-Initiator en wordt vrijgesteld voor het volgen van de lessen praktijk didactiek opwarming, valtechnieken, bevrijdingen en worpen tijdens de Initiatorcursus (de vrijstelling is 2 jaar geldig en geldt enkel voor het volgen van de lessen, er is geen vrijstelling voor het examen).

Doelstellingen:

Door het volgen van deze module leert de cursist:

  • Een eerste ervaring opdoen in het toepassen van een sportspecifiek uitgewerkt basisoefenstof pakket voor (jeugd)sporters;
  • De basiskennis verwerven om (jeugdige) sporters tijdens een training op een veilig en sportspecifieke verantwoorde manier oefeningen aan te bieden, onder de begeleiding van een hoger opgeleide lesgever;
  • De elementaire organisatorische basiswerkvormen kennen en toepassen.

Toelatingsvoorwaarden:

  • Minstens 15 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Organisatie te Keerbergen

Wij organiseren voor het eerst een VTS-cursus in onze club / dojo. Deze cursus zal tevens ook gegeven worden door Kim Lauwers die al meerdere VTS-cursussen gegeven heeft.

Als club hopen wij op veel deelnemers zodat we in de toekomst nog VTS-cursussen kunnen organiseren.

Data

De cursus gaat door op 4 zaterdagen en steeds van 9 uur tot 13 uur.

  • Zaterdag 31 oktober 2020
  • Zaterdag 7 november 2020
  • Zaterdag 14 november 2020
  • Zaterdag 28 november 2020

Inschrijven

Inschrijven kan via deze link doen. Deze cursus kost maar 50 EURO.

VTS

Je kan deze cursus hier op de VTS-website terugvinden.

Voor meer info kan je steeds terecht bij Kim Lauwers.