Disclaimer

Statement of Invicto Belgium VZW

Invicto Belgium VZW investeert veel tijd en moeite om deze website up-to-date en accuraat te houden.
Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist, verouderd of onduidelijk is, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte brengt.
Geef daarbij alstublieft duidelijk aan waar u de informatie op de website vond of juist niet vond. Het kan extra handig zijn moest u de link en/of een screenshot mee voorzien.
We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken en indien nodig corrigeren.
Stuur uw reactie per e-mail naar: correctie [AT] invictokeerbergen.be.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van (web-)formulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot het absolute minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Invicto Belgium VZW via deze website, acht Invicto Belgium VZW zich niet aansprakelijk.

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, worden alleen gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij Invicto Belgium VZW.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Invicto Belgium VZW, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.