Outdoor trainingen: Enquete

Polsen naar de interesse voor buitentraining

Outdoor trainingen: Enquete

Geacht(e) atleet, lid, (plus-)ouder, sporter…

Volgens de laatste regels mogen de 12-18 jarigen buiten sporten. Momenteel heeft onze club deze nog niet ingepland, zie hiervoor ons nieuws.

We willen graag polsen wie van deze doelgroep graag naar de buitentraining zou komen en welke tijdstippen jullie willen. Je kan ook steeds een ander tijdstip voorstellen, als club gaan we trachten hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

De vragenlijst kan u hier terugvinden en deze is volledig anoniem. Vul deze dus eerlijk in, als je geen interesse hebt mag je dit eerlijk laten weten.

Hou bij het invullen van de lijst wel graag rekening met het feit dat:

  • We buiten sporten (ook bij koud weer en het tijdens de training plots kan beginnen regenen en volgens de regels mogen we dus nergens gaan schuilen)
  • Dit hoofdzakelijk fysieke en loop trainingen gaan zijn. Volgens de regels mag je contact hebben die noodzakelijk zijn voor uw sport, maar als club gaan wij dit contact zoveel mogelijk beperken.
  • We maximaal 10 leden mogen toestaan en dus terug met inschrijvingen moeten werken.
  • We dus geen ouders mogen toestaan vanwege de regels / bubbels (aantal + leeftijd)
  • Inschrijven is deelnemen en dus aanwezig zijn
  • We moeten dan ook nog de impact bekijken op de online trainingen, mogelijks vervallen deze (of maar 1 keer per week)

Heb je nog voorstellen of opmerkingen laat ze ons zeker weten.

Hou zeker onze site en onze kalender in het oog.

Voor meer info kan je steeds terecht bij Kim Lauwers.